Mentol

En af hovedkomponenterne i SPORTSCREME er det aktive stof mentol. Mentol er et rent og naturligt stof, som bibringer en masse gode og givende egenskaber, som vores kroppe kan drage nytte af i forbindelse med træning og sportslig udfoldelse.

Mentol er et naturligt, aktivt stof, der kan udvindes fra planter, der tilhører myntearten. Nogle arter har et mere koncentreret indhold af mentol end andre. I SPORTSCREME benyttes mentol udvundet fra myntearten mentha arvensis – i daglig tale japansk mynte eller agermynte. Før mynteolien kommer på tube i samspil med de andre virksomme komponenter, er olien blevet udvundet og behandlet ved en skånsom destillationsproces, som sikrer at mentolen bibeholder alle sine gode egenskaber. Mynteolien i SPORTSCREME er desuden tredobbelt rektificeret, hvilket giver en særdeles koncentreret og potent olie. 

Øger transporten af ilt og næringstoffer til musklerne

Indholdet af mentol i SPORTSCREME er med til at give cremen evnen til at øge blodgennemstrømningen til muskulaturen. Den øgede blodgennemstrømning sikrer at musklerne får transporteret tilstrækkeligt med ilt og næringsstoffer til at yde en optimal præstation. Påføring af mentol på huden aktiverer nemlig vasodilation. Vasodilation betyder at den glatte muskulatur omkring kroppens blodkar slapper af, hvilket øger blodgennemstrømningen. Det er blandt andet indholdet af mentol, der gør at SPORTSCREME har en lindrende virkning på muskelømhed forårsaget af træning eller sport. Mentol opleves kølende på huden, men uden at reducere blodgennemstrømningen, som ved klassisk kuldebehandling. Dermed får blodcirkulationen og alt hvad den medfører lov til at fortsætte uforstyrret efter at træningen, aktiviteten eller kampen er ovre.  

Lægger en dæmper på muskelømheden

Forklaringen på hvorfor mentol lindrer muskelømhed er tvetydig og videnskabelige undersøgelser peger på (minimum) to forskellige mekanismer bag. Nogle mener at lindringen kan forklares af The Gate Control Theory, hvis overordnede udsagn er, at transmissionen af smerte (muskelømhed) blokeres, når nervesystemet påføres alternative og stærkere stimuli fra andre kilder – i dette tilfælde den oplevelse af kulde, der opstår, når SPORTSCREME påføres musklen. Andre skoler hævder at mentolens lindrende effekt skyldes at mentol binder med TRPM8-receptorer, hvilket medfører frigivelse af calcium. Frigivelsen af calcium formodes at regulere smerte gennem aktivering af endogene opioider (også kendt som endorphiner).